EKNK piiskopi Ülestõusmispühade tervitus

Armsad sõbrad,
                                
Taaskord meenutame seda, mida Jeesus tegi meie eest ristil. Ta võttis kõik meie patud, üleastumised ja haigused. Jumal lubas temal kannatada meie eest. Selliselt valmistas Jeesus Kristus meile pääste ja lunastuse, mis annab meile võimaluse elada osaduses Jumalaga. Kuid osadus Jumalaga omakorda tähendab, et meie elus ei ole olukorda, milles tema ei oleks valmis osalema – meiega koos olema.
 
See teeb meid võitmatuteks. Ei ole olukorda või inimesi, kes saaksid meid murda. Jeesus oli ka murdmatu, isegi, et ta inimeste kätte anti ja nad tema risti lõid. Tema sees olevat vaimu ei saanud inimesed ja olukorrad murda. Ta ei sõltunud nähtavatest tingimustest vaid nähtamatutest. Jeesus ütles ristil need sõnad: „See on lõpetatud.“ Jah, ta anti küll inimeste kätte, kuid tegelikult oli tema elu ja saatus Jumala käes. Selliselt ei lõppenud tema elu lihtsalt ristil surres, vaid lõpetas temale Isa poolt antud ülesande – lunastada inimkond.
 
Armas sõber, Jeesus tõusis surnuist üles ja ta elab täna. Ta tahab elada sinu südames nii, et sina võiksid elada temale ja teha neid tegusid, mida tema tegi. (Jh 14:12) Jeesuses Kristuses me saame elada ja olla võidukad selles maailmas. Jeesuse sõnad oma jüngritele enne oma kannatusi olid: „Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud“. (Jh 16:33)

Kui Jeesus võitis, siis saame ka meie nüüd koos temaga võidutseda!

Soovin teile kõigile Õnnistusrikkaid Jeesuse Kristuse kannatuse ja ülestõusmise aega!


Rahutervitusega,
Piiskop Ago Lilleorg


Suurel Neljapäeval 09.aprillil 2009, Tallinnas

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda