23. märtsil toimub koguduse täiskogu aastakoosolek

Pühapäeval, 23. märtsil pärast jumalateenistust toimub koguduse täiskogu aastakoosolek, kus kuulatakse ära erinevate töölõikude aastaaruanded ning valitakse juhatus.

Palume kohal olla kõikidel ametlikel koguduse liikmetel.
Kui endal ei ole võimalik koosolekul osaleda, siis palume kirjalikult volitada mõnda teist koguduse liiget enda eest hääletama.
Volitus peaks välja nägema umbes selline:

 ________________________________________________________________________

EKNK Põltsamaa Jordani Kogudus
Lossi 2a
48104 Põltsamaa

V O L I K I R I                                                                                    "...." .................. 2008. a

 

 

Mina, Kati Karu (isikukood), elukohaga .......................................................................... VOLITAN Mati Hunt´i (isikukood) esindama ennast EKNK Põltsamaa Jordani Koguduse täiskogu koosolekul, mis toimub 23.03.2008 Põltsamaal.

Volikiri on kehtiv 23.03.2008. a.

 

/allkiri/

Kati Karu
Kevade 12
48104 Põltsamaa

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda